Вступнику - Факультет української та іноземної філології

Вступнику

Варість навчання та реквізити оплати на 2020-2021 н.р.

 Гаряча лінія приймальної комісії: + 38 (04567) 5-66-96; + 38 (096) 703-12-71; + 38 (095) 187-27-22; + 38 (093) 104-20-26

Буклети спеціальностей

Факультет готує фахівців освітнього рівня «бакалавр» на базі ПЗСО за такими спеціальностями:

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя.

Для вступу на спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) необхідно пройти ЗНО з таких предметів: 1) українська мова і література; 2) історія України, 3) іноземна мова або географія.

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти.

Для вступу на спеціальність 014 Середня освіта Англійська мова і література  необхідно пройти ЗНО з таких предметів: 1) українська мова і література; 2) іноземна мова, 3) історія України або географія.

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Випускники спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська першого (бакалаврського) рівня вищої освіти можуть працювати філологом-дослідником, гідом-перекладачем, лінгвістом, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, філологом.

Для вступу на спеціальність 035 Філологія. Англійська мова (переклад), (035) Філологія. Німецька мова (переклад) необхідно пройти ЗНО з таких предметів: 1) українська мова і література; 2) іноземна мова, 3) історія України або географія.

Випускники коледжів мають можливість здобути ОР «бакалавр» за всіма спеціальностями на базі здобутого освітнього рівня молодшого спеціаліста.

Випускники педагогічних коледжів зараховуються на 3 курс (термін навчання – 2 роки) на спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Англійська мова і література) за результатами ЗНО з 1) української мови і літератури та 2) історії України, а також фахового іспиту, який проводиться в університеті. У разі, якщо абітурієнт претендує навчатися не на державній, а на контрактній формі, обов’язковим є ЗНО з української мови і літератури, а ЗНО з історії України може бути замінено на ЗНО з будь-якого іншого предмета. Зарахування випускників педагогічних коледжів на спеціальність 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська відбувається на 2 курс (термін навчання – 3 роки) на тих же умовах, форма навчання – контрактна.

Випускники непедагогічних коледжів зараховуються на 2 курс (термін навчання – 3 роки) на спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Англійська мова і література), 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за результатами ЗНО з 1) української мови і літератури та 2) історії України чи будь-якого іншого предмета, а також фахового іспиту, який проводиться в університеті. Форма навчання – контрактна.

Факультет готує фахівців освітнього рівня «магістр» за такими спеціальностями:

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, асистентом учителя, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу.

Для вступу необхідно скласти ЄВІ з іноземної мови та фаховий іспит, який проводиться в університеті.

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Для вступу необхідно скласти ЄВІ з іноземної мови та фаховий іспит, який проводиться в університеті.

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література) другого (магістерського) рівня вищої освіти можуть працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, викладачем професійного навчально-виховного закладу, викладачем професійно-технічного навчального закладу, вчителем спеціалізованого навчального закладу.

Для вступу необхідно скласти ЄВІ з іноземної мови та фаховий іспит, який проводиться в університеті.

На  факультеті створено всі умови для успішного навчання студентів:

  • студенти-відмінники мають можливість отримувати спеціальні стипендії, брати участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах, продовжити навчання в аспірантурі;
  • на заняттях застосовуються сучасні інформаційні технології, технічні засоби навчання;
  • поточний контроль засвоєння знань та підсумкова перевірка навчальних досягнень здійснюється за допомогою сучасних інформаційних технологій відповідно до вимог Болонської системи;
  • студенти мають можливість пройти мовну практику за кордоном;
  • в університеті є сучасні гуртожитки;
  • студенти мають можливість реалізувати свої таланти й здібності в мистецьких і літературних студіях, що функціонують в університеті;
  • факультет має налагоджені зв’язки з організаціями та навчальними закладами Франції, Німеччини, Чехії.

Навчальний процес забезпечують кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання, української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, а також 14 загальноуніверситетських кафедр.

Перейти до вмісту