Освітні програми - Факультет української та іноземної філології

Освітні програми

Освітньо-професійна програма ОР Магістр

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (кваліфікація: магістр середньої освіти (Мова і література (англійська)), вчитель англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти) (2021)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (німецька))» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (кваліфікація: магістр середньої освіти (Мова і література (німецька)), вчитель англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти) (2021)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (німецька))» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Англійська мова і література)» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузь знань № 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Німецька мова і література)» другого рівня вищої освіти За спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література) спеціалізація: англійська мова; спеціалізація: редагування освітніх видань для другого (магістерського) рівня вищої освіти» за спеціальністю № 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка (частина І)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література) спеціалізація: англійська мова; спеціалізація: редагування освітніх видань для другого (магістерського) рівня вищої освіти» за спеціальністю № 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка (частина ІІ)

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література), другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Close
Перейти до вмісту