Історія факультету - Факультет української та іноземної філології

Історія факультету

Факультет української та іноземної філології – це один зі структурних підрозділів університету, який має свою давню історію, свої давні традиції, свій власний потужний науково-педагогічний потенціал, визнаний як в Україні, так і за її межами. Діяльність науково-педагогічних працівників факультету спрямована на розвиток філологічної науки та на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога-філолога.

Факультет української та іноземної філології об’єднує спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Англійська мова і література), 014 Середня освіта (Німецька мова і література), 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр».

Філологічний факультет було створено у 1986 році у складі Переяслав-Хмельницької філії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. Спершу в його структуру входило три відділення: української філології, російської філології та іноземних мов.

Потужний розвиток факультету тісно пов’язаний із іменами його перших деканів: кандидата педагогічних наук, професора О.І.Потапенка, доктора філологічних наук, професора  В.І.Кузьменка, доктора філологічних наук, професора П.І.Майдаченка, доктора філологічних наук, професора М.П.Корпанюка, кандидата філологічних наук, доцента Т.В.Чубань.

У 1998 році відділення іноземної філології почало працювати як окремий структурний підрозділ – факультет іноземних мов. Із 1999 року на чолі факультету іноземних мов перебувала кандидат філологічних наук, доцент Н.С.Борисенко. У цей час було налагоджено зв’язки факультету з освітніми закладами та установами країн Європи й Америки: Британською Радою, Французьким культурним центром, Паризьким університетом (Сорбонна), німецьким інститутом підручників імені Ґеорга Екерта, Німецьким культурним центром «Ґете-Інститут», представництвом Корпусу миру в Україні, фондом Івана Багряного, міжнародним фондом «Відродження», Американською Радою, Вашингтонським державним університетом (м. Пулмен). Із 2005 до 2006 року факультет очолював кандидат філологічних наук, доцент В.М.Васильченко.

У вересні 2006 р. на базі факультетів філологічного та іноземних мов в університеті створено Інститут мови і літератури. Директором інституту призначено доктора педагогічних наук, професора Г.Л.Токмань, якій вдавалося успішно втілювати в життя новітні освітні та наукові проекти, утверджувати авторитет інституту в наукових і освітянських колах України.

Із 2008 року по 2013 рік структурним підрозділом (з 2011 року – філологічний факультет) керувала кандидат філологічних наук, доцент Н.П.Смірнова. У цей час створювалися належні умови для діяльності наукових шкіл, реалізації держбюджетних тем, роботи над колективними монографіями й посібниками. Було започатковано проведення міжнародних конференцій «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку», «Текст у сучасному лінгвістичному вимірі».

Із 2013 року факультет очолює доктор філологічних наук, доцент О.М.Свириденко, чиї зусилля спрямовані на налагодження результативної міжнародної співпраці з такими зарубіжними навчальними закладами та установами, як Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у м. Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург-округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що уможливило масштабні міжнародні академічні обміни викладачами і студентами, зміцнило авторитет університету в наукових колах зарубіжжя.

При факультеті функціонують дві аспірантури: за спеціальністю 10.01.01 – українська література та за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури. Функціонують також докторантури зі спеціальності українська література та зі спеціальності теорія і методика навчання української літератури.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалів на допомогу вчителям середніх шкіл і студентам університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України: Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститутом літератури НАН України й ін.

Навчальний процес на факультеті забезпечують чотирнадцять загальноуніверситетських кафедр, а також три випускові кафедри: української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, іноземної філології, перекладу та методики навчання.

Перейти до вмісту