Факультет - Факультет української та іноземної філології

Факультет

Філологічний факультет – це один зі структурних підрозділів університету, який має свою давню історію, свої давні традиції, свій власний потужний науково-педагогічний потенціал, визнаний як в Україні, так і за її межами. Діяльність науково-педагогічних працівників факультету спрямована на розвиток філологічної науки та на формування гармонійної, високодуховної особистості майбутнього педагога-філолога. Філологічний факультет було створено у 1986 році у складі Переяслав-Хмельницької філії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

Із 2013 року факультет очолює кандидат філологічних наук, доцент Оксана Михайлівна Свириденко, чиї зусилля спрямовані на налагодження результативної міжнародної співпраці з такими зарубіжними навчальними закладами та установами, як Університет Магдебург-Стендаль (Німеччина), Західночеський університет у м. Плзень (Чехія), спілка «Історична майстерня Мерзебург–округ Заале» (Німеччина), Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність», що уможливило масштабні міжнародні академічні обміни викладачами і студентами, зміцнило авторитет університету в наукових колах зарубіжжя.

Науково-методична діяльність викладачів реалізується в авторських та колективних монографіях, збірниках наукових праць та методичних матеріалів на допомогу вчителям середніх шкіл і студентам університету. Науковці факультету співпрацюють з академічними установами та провідними вищими навчальними закладами України – Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститутом літератури НАН України ім. Т.Г.Шевченка та ін.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 14 загальноуніверситетських кафедр, а також три випускові кафедри: української лінгвістики та методики навчання, української і зарубіжної літератури та методики навчання, іноземної філології, перекладу та методики навчання. Кількість штатних працівників – 42 особи.

Філологічний факультет об’єднує три спеціальності:

– 014 Середня освіта (Українська мова і література; спеціалізація англійська мова і література),

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література; спеціалізація: німецька / французька / російська мова),

– 035 Філологія (Переклад).

Факультет готує фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр», а також «докторів філософії» у галузях філології та педагогіки. Контингент студентів денної та заочної форм навчання складає 493 особи.

Перейти до вмісту