Зголошуйтесь до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» - Факультет української та іноземної філології

Зголошуйтесь до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

Факультет української та іноземної філології > Анонси кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання > Зголошуйтесь до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

Міністерство освіти і науки України, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) та Західночеський університет у м. Плзень (Západočeská Univerzita V Plzni) (м. Плзень, Чехія) оголошують про початок реєстрації учасників V міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку», яка відбудеться 24 березня 2022 р. на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Тематичні напрями прийдешнього зібрання:

  1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.
  2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.
  3. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.
  4. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.
  5. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.
  6. Питання художнього й галузевого перекладу.
  7. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.
  8. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.
  9. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

 Форма участі: заочна (дистанційна).

Участь у конференції передбачає публікацію в електронному збірнику матеріалів конференції його розміщенням на сайті кафедри Іноземної філології, перекладу та методики навчання Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Адреса доступу посилання.

Як долучитися? Для участі у V Міжнародній науково-практичній конференції необхідно до 15 березня 2022 року надіслати на електронну адресу conference2022@ukr.net: публікацію, що відповідає темі, напрямкам конференції та оформлені відповідно до вимог та заповнити заявку про участь у конференції за посиланням.

Після повідомлення оргкомітету про прийняття публікації до друку, учасники сплачують організаційний внесок та надсилають копію квитанції про оплату на електронну адресу conference2022@ukr.net:

Є приємні новини для докторів наук та професорів – публікації для них є безкоштовними!

Вимоги до оформлення публікації, її структуру, зразок оформлення та інші деталі знайдете в інформаційному листі.

Учасникам конференції буде розіслано електронний збірник матеріалів конференції, програму конференції та сертифікат про участь (у форматі .pdf) на зазначену у заявці електронну адресу (7- 10 днів).

 Координатори конференції:

Летюча Любов Петрівна – доцент, заступник завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання – тел. 0504130840.

Костик Євгенія Володимирівна доцент, заступник завідувача кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання з наукової роботи – тел. 0662231936, 0960809887, conference2022@ukr.net.

Швець Наталія Віталіївна – доцент кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання – тел. 0637158725.

Оркомітет конференції

Перейти до вмісту