«Історія українського мовознавства в іменах»: побачив світ навчальний посібник викладачок Людмили Довбні та Тамари Товкайло - Факультет української та іноземної філології

«Історія українського мовознавства в іменах»: побачив світ навчальний посібник викладачок Людмили Довбні та Тамари Товкайло

Факультет української та іноземної філології > Новини кафедри української лінгвістики та методики навчання > «Історія українського мовознавства в іменах»: побачив світ навчальний посібник викладачок Людмили Довбні та Тамари Товкайло

Ми раді поділитися гарною новиною – нещодавно з друку вийшов навчальний посібник кандидатів філологічних наук, доцентів кафедри української лінгвістики і методики навчання факультету української та іноземної філології Людмили Довбні й Тамари Товкайло під назвою «Історія українського мовознавства в іменах». У праці поданий аналіз наукової спадщини відомих українських мовознавців ХІХ – першої половини ХХ ст., котрі зробили вагомий внесок в історію розвитку української лінгвістики, проте далеко не завжди були належно поцінованими. Книга покликана заповнити прогалину, що утворилася в минулі століття на ідеологічному підґрунті та призначена для студентів філологічних спеціальностей і всіх, хто цікавиться історією українського мовознавства.

«У системі фахової підготовки сучасного вчителя-філолога – чи то україніста, чи спеціаліста в галузі іноземної філології – чільне місце відводиться описовому (синхронічному) вивченню мови, тобто опануванню її на сучасному етапі функціонування, включаючи літературний прояв і діалектні особливості, зумовлені територіально; історичному (діахронічному) аналізу – розгляду історії появи, трансформації і становлення її лексичних особливостей, а також фонетичних, морфологічних і синтаксичних форм; розвиткові загальнолінгвістичної ерудиції студента засобами загального мовознавства, яке передбачає ознайомлення майбутніх учителів-філологів з основними віхами в історії світової лінгвістики, із загальнотеоретичними проблемами означеної галузі та з методами дослідження (наукового пошуку) мовної матерії. Водночас навчальними планами підготовки вчителів української мови не передбачений курс історії українського мовознавства, що значно знижує рівень фахової підготовки словесника. У зв’язку із цим сьогодні особливої актуальності набувають питання формування світогляду майбутніх учителів рідної мови засобами не лише вищезазначених лінгвістичних дисциплін, а й історії українського мовознавства, яка має посісти почесне місце в педагогічній системі підготовки сучасного вчителя-філолога» аргументують авторки передумови появи своєї праці, та додають, що у розроблення теорії і практики сучасного українського мовознавства значний внесок зробили вітчизняні вчені в різні історичні епохи, однак їхня праця іноді виявляється безпідставно забутою або представленою епізодично, при розгляді окремих тем розділів, або ж побіжно – у вступних темах, що не сприяє формуванню в майбутніх учителів української мови цілісного уявлення про історію формування української лінгвістичної думки.

Людмила Еммануїлівна та Тамара Іванівна переконані, що українська лінгвістична думка – це не лише вчення про українську мову. Воно охоплює різнопланові мовознавчі дослідження, що здійснювалися в Україні в різні періоди її розвитку. Це багатогалузева наука не лише про українську мову та її розвиток. Українські мовознавці доклали чимало зусиль у справі дослідження загальнотеоретичних проблем мовознавчої науки (і досягли при цьому значних успіхів), вивчення багатьох інших мов – як слов’янських, так і неслов’янських.

У навчальному посібнику презентований авторський аналіз мовознавчої спадщини видатних українських учених, невиправдано забутих у горнилі історії: Всеволода Михайловича Ганцова, Павла Гнатовича Житецького, Агатангела Юхимовича Кримського, Олени Борисівни Курило, Михайла Олександровича Максимовича, Костянтина Петровича Михальчука, Івана Івановича Огієнка, Василя Івановича Сімовича, Степана Йосиповича Смаль-Стоцького, Євгена Костянтиновича Тимченка та ін. Без детального ознайомлення з їхніми напрацюваннями у сферах усталення фонетичних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних норм та їх фіксації в літературній мові й територіальних діалектах, а також у галузях нормалізації правопису, розроблення теорії історичного становлення фонетичних і граматичних форм – уявлення про українське мовознавство – як історичне, так і сучасне – буде неповним, епізодичним. З огляду на це навчальний посібник покликаний заповнити прогалину, що утворилася внаслідок ідеологічних впливів минулого століття.

Щиросердно вітаємо Людмилу Еммануїлівну та Тамару Іванівну, факультетську спільноту та усіх спраглих до вивчення української мови з виходом цього чудового видання, яке, до слова, вже можна знайти у книгозбірнях Університету Григорія Сковороди в Переяславі чи безпосередньо звернувшись до авторок!

Пресцентр факультету української та іноземної філології

Перейти до вмісту